Værdigrundlag

Det overordnede værdigrundlag for samtalerne er eksistentielt, og det betyder enkelt sagt, at jeg arbejder ud fra menneskets evne til og mulighed for at have indflydelse på sit eget liv ud fra de omstændigheder der er givet.

Den metode jeg bruger i samtalerne er Gestaltterapeutisk og det betyder blandt andet, at jeg tager udgangspunkt i hvad problemet er her og nu – i modsætning til at starte helt forfra fra barndommen.

Det betyder også, at jeg arbejder ud fra at klienten altid er klogere på sig selv end terapeuten, men terapeuten via en systematisk og afklarende samtale, hjælper med at skabe mere præcis klarhed over hvad problemet er og hvad der står i vejen for at handle i forhold til det.

Derved får klienten bedre mulighed for at handle i overensstemmelse med egne behov og muligheder.